МАТЕРИЈАЛИ

Упознали сте многе занатлије и видели да они користе различите материјале за свој рад. Зашто ковач користи баш гвожђе (метал), а не дрво? Због чега воскар за прављење свећа не користи вуну? Како то да је вуна најпогоднија за рад вуновлачара? Може ли књиговезац користити нешто друго, а не папир? Због чега корпар искључиво користи врбово пруће? Какве би то посластице биле, када посластичар не би користио шећер?

Старе занатлије добро познају особине материјала који користе и зато су баш тај материјал одабрали. Сада ћете и ви упознати особине ових материјала и моћи ћете да закључите да ли су занатлије направиле добар избор.Проверили смо да се материјали разликују по многим особинама. Који материјал ће се за шта употребити зависи, првенствено од својства тог материјала.

Верујемо да сада сигурно можете одговорити и на следећа питања:

Зашто се свеће праве од воска?

Која особина дрвета је важна за прављење корпи?

Како би изгледала књига од метала?

Коју особину шећера цене посластичари?

Зашто се џемпери не праве од папира?